Portfolio > Kamenaria

Kamenaria
Kamenaria
Found offset posters from Plovdiv, Bulgaria sliced and woven
2020