Portfolio > Kamenaria

Kamenaria (Detail)
Kamenaria (Detail)
Found offset posters from Plovdiv, Bulgaria sliced and woven
2020