Portfolio > Kamenaria

Kamenaria (Detail 3)
Kamenaria (Detail 3)
Found offset posters from Plovdiv, Bulgaria sliced and woven
2020